Úvod

                               „Spravedlnost nemá být nikomu odpírána

Mgr. Milena Modrá Kuttová je advokátka sídlící v centru Plzně a nabízející poskytování právních služeb, a to jak v příjemném a přátelském prostředí její kanceláře, tak v tomto duchu na celém území České republiky. Pro její advokátní kancelář je vždy na prvním místě klient, kterému chce poskytnout skutečnou pomoc s jeho životní situací. Při tom pečlivě usiluje vždy o optimální řešení každého případu, a to v nejlepším zájmu klienta. Mgr. Modrá Kuttová ví, že v dnešní době se důvěra vždy těžko získává a zároveň lehce ztrácí, a proto jejím cílem při poskytování právní pomoci je hlavně poctivý, čestný a svědomitý přístup ke každému klientovi. Další zásadou, ze které při své práci vychází je, že zákony a právní jednání by měly být srozumitelné pro všechny, a proto klade důraz na jasnou a srozumitelnou komunikaci s klienty.

Advokátní kancelář Mgr. Modré Kuttové nabízí svým klientům kompletní právní servis, včetně zastoupení klientů před soudy všech stupňů, ale i právní poradenství v jednotlivých situacích, či zhotovení dílčích právních úkonů a stanovisek.