O mně

„Chci být lepší než ostatní“

Mgr. Milena Modrá Kuttová absolvovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v květnu roku 2014. Ihned po absolvování Fakulty právnické nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře v Praze, kde působila jako jediná koncipientka. Tam získala četné zkušenosti z advokacie a zároveň se naučila nejen samostatnosti, ale také lidskému, čestnému a poctivému přístupu advokáta ke klientům.

Po složení advokátních zkoušek v polovině roku 2018 se rozhodla vykonávat advokacii jako samostatná advokátka, a tak založila svou vlastní advokátní kancelář, ve které může v tomto vlídném a hlavně čestném přístupu pokračovat. Od roku 2018 se tedy po složení slibu do rukou předsedy Komory stala členkou advokátů České advokátní komory v Praze. V období od roku 2019 do 2021 se advokátka zapojila do nově zahájeného projektu České advokátní komory s názvem Další vzdělávání advokáta, kterým si dále rozšířila vzdělání v oborech týkajících se problematiky poskytování právních služeb. Na základě absolvování tohoto projektu získala advokátka dne 31.1.2022 získala Osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání advokátů a je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory, kteří projekt úspěšně absolvovali.

Mimo výkonu advokacie se Mgr. Modrá Kuttová věnuje autorskému psaní v rámci externí spolupráce se společností Atlas consulting spol. s r.o., při které se podílí na tvorbě komentářů k zákonům.

Jejím cílem je nyní mimo poskytování právních služeb ve své advokátní kanceláři, také zvyšování kvalifikace v oboru, kdy v nejbližší době by chtěla absolvovat profesní vzdělávací program LL.M. a dále také složit státní rigorózní zkoušku.

Publikační činnost:

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech

judikatorní komentář Mgr. Milena Modrá Kuttová Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.11.2022

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

judikatorní komentář Mgr. Vendula Bambušková, JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D., Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Zuzana Scheithauerová, Mgr. Adéla Tobolková, Mgr. Jana Žižlavská Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.10.2022

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

judikatorní komentář Mgr. Vendula Bambušková, JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D., Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Adéla Tobolková, Mgr. Jana Žižlavská Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.9.2022

Zákon o insolvenčních správcích

judikatorní komentář Mgr. Ondřej Kasan, Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Zuzana Scheithauerová Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.8.2022

Krizový zákon

judikatorní komentář Mgr. Ondřej Kasan, JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D., Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Zuzana Scheithauerová Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.5.2022

Zákon o specifických zdravotních službách

judikatorní komentář Mgr. Vendula Bambušková, Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Zuzana Scheithauerová, Mgr. Adéla Tobolková, Mgr. Eliška Vondráčková, Mgr. Jana Žižlavská Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.4.2022

Tiskový zákon

judikatorní komentář JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D., Mgr. Milena Modrá Kuttová Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.1.2022 Vydáno:1. 1. 2022

Obchodní zákoník

judikatorní komentář Mgr. Vendula Bambušková, JUDr. Kateřina Krejčí, Mgr. Milena Modrá Kuttová, Mgr. Zuzana Scheithauerová, Mgr. Eliška Vondráčková Vydavatel: CODEXIS publishing Vydáno: 1.1.2023

 

Zavolejte

nebo

Domluvte si schůzku