O mně

                                       „Chci být lepší než ostatní

Mgr. Milena Modrá Kuttová absolvovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v květnu roku 2014. Ihned po absolvování Fakulty právnické nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře v Praze, kde působila jako jediná koncipientka. Tam získala četné zkušenosti z advokacie a zároveň se naučila nejen samostatnosti, ale také lidskému, čestnému a poctivému přístupu advokáta ke klientům.

Po složení advokátních zkoušek v polovině roku 2018 se rozhodla vykonávat advokacii jako samostatná advokátka, a tak založila svou vlastní advokátní kancelář, ve které může v tomto vlídném a hlavně čestném přístupu pokračovat. Od roku 2018 se tedy po složení slibu do rukou předsedy Komory stala členkou advokátů České advokátní komory v Praze. V období od roku 2019 do 2021 se advokátka zapojila do nově zahájeného projektu České advokátní komory s názvem Další vzdělávání advokáta, kterým si dále rozšířila vzdělání v oborech týkajících se problematiky poskytování právních služeb. Na základě absolvování tohoto projektu získala advokátka dne 31.1.2022 získala Osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání advokátů a je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory, kteří projekt úspěšně absolvovali.

Mimo výkonu advokacie se Mgr. Modrá Kuttová věnuje autorskému psaní v rámci externí spolupráce se společností Atlas consulting spol. s r.o., při které se podílí na tvorbě komentářů k zákonům.

Jejím cílem je nyní mimo poskytování právních služeb ve své advokátní kanceláři, také zvyšování kvalifikace v oboru, kdy v nejbližší době by chtěla absolvovat profesní vzdělávací program LL.M. a dále také složit státní rigorózní zkoušku.