Individuální přístup a srozumitelné právní služby?

Jste na správném místě

Základní zásadou kanceláře je individuální přístup ke každému klientovi, který je vždy na prvním místě a kterému chceme vždy poskytnout skutečnou pomoc s jeho životní situací. Vždy usilujeme o optimální řešení každého případu v nejlepším zájmu klienta. Víme, že v dnešní době se důvěra těžko získává a zároveň lehce ztrácí, a proto je našim cílem při poskytování právní pomoci je hlavně poctivý, čestný a svědomitý přístup ke každému klientovi.

Zakládáme si také na stabilitě své klientely, a proto je pro nás skutečně důležité, aby tento přístup naši klienti skutečně cítili a byli s výsledky naší práce natolik spokojení, že se na nás i v budoucnu budou rádi obracet se svými problémy. Při práci vycházíme ze zásady, že zákony a právní jednání by měly být srozumitelné pro všechny, a proto klademe důraz na jasnou a srozumitelnou komunikaci s klienty. Při naší práci se nebojíme se vyjednávat s protistranou a dokážeme s chladnou hlavou nalézt podmínky smírného řešení sporu, nicméně pokud to situace vyžaduje, tak tvrdě hájíme klientova práva. 

Advokátní kancelář Mgr. Modré Kuttové nabízí svým klientům kompletní právní servis, včetně zastoupení klientů před soudy všech stupňů, ale i právní poradenství v jednotlivých situacích, či zhotovení dílčích právních úkonů a stanovisek. Přípravu jakékoliv smluvní agendy lze na Vaše přání vyřídit a připravit i pouze on-line prostřednictvím emailu. Veškeré právní služby poskytujeme na území celé České republiky.

10 let zkušeností v advokacii

2.2
Rodinné právo

- rozvod manželství
- vypořádání společného jmění manželů
- svěření dítěte do péče
- určení výživného na dítě
- zvýšení či snížení výživného
- vymáhání dlužného výživného
- kompletní příprava dokumentů k nespornému rozvodu

Právo nemovitostí

- kupní smlouvy
- darovací smlouvy
- smlouvy o zřízení věcných břemen
- nájemní smlouvy
- kontroly a revize smluv
- vymáhání dlužného nájemného
- zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Správa a vymáhání pohledávek

- posouzení dobytnosti pohledávky
- lustrace dlužníků
- předsoudní vyjednávání a vymáhání
- uznání dluhu
- smlouvy o půjčce
- zastupování klienta v soudním řízení
- exekuční vymáhání pohledávek

Občanské právo

- zastupování před soudy
- příprava smluvní dokumentace
- náhrada škody
- bezdůvodné obohacení
- ochranu spotřebitele, odstoupení od smluv, uplatňování reklamací
- zastupování v řízení o dědictví
- sepis závěti, listiny o vydědění

Pracovní právo

- pracovní smlouvy
- nevyplacená mzda
- okamžité ukončení pracovního poměru
- výpověď pracovní smlouvy
- neplatnost výpovědi

Obchodní právo

- zakládání společností
- příprava obchodněprávních smluv
- zastupování ve sporech u soudu
- změny ve společnostech
- převody podílu ve společnostech
- změny v orgánech společností
- likvidace společností

Proč si vybrat právě nás?

law-icon06-1-free-img.png

Individuální přístup ke každému klientovi

law-icon07-1-free-img.png

Srozumitelné a efektivní právní služby

law-icon08-1-free-img.png

Lidský, poctivý a citlivý přístup k případu​

+ 100
Počet úspěšně vyřešených případů​
+ 90
Počet klientů

Zavolejte

nebo

Domluvte si schůzku