Ceník

Ceník

Odměna za poskytování právní služby může být mimosmluvní (jejíž výše je určená dle § 6 a následujících vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu) nebo smluvní (jejíž výše je stanovená dohodou uzavřenou advokátem a klientem). Při sjednávání odměny Mgr. Modrá Kuttová upřednostňuje ve smyslu ustanovení § 3 advokátního tarifu odměnu smluvní, která je ve většině případů nižší než odměna mimosmluvní.

Dle individuální dohody s klientem a okolností případu může být smluvní odměna sjednána jako časová, paušální, podílová nebo úkonová. Ve většině případů je však smluvní odměna určena jako časová, kdy klient platí advokátce sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

Hodinová odměna advokátní kanceláře Mgr. Modré Kuttové se pohybuje dle povahy projednávané věci v rozmezí 1.900,– Kč až 2.900,– Kč.

Výše hodinové sazby je určována s ohledem na konkrétní okolnosti a složitost daného případu, dle délky spolupráce advokátky a klienta a je vždy přiměřená nárokům klienta. Mgr. Modrá Kuttová považuje za zcela zásadní naprostou transparentnost a srozumitelnost při sjednávání výše odměny a jejího následného účtování.Výše hodinové sazby je klientovi vždy sdělena na začátku spolupráce, přičemž bez předchozí domluvy není nic účtováno Při zahájení spolupráce s novými klienty je zpravidla požadována přiměřená záloha.

Advokátka je dále oprávněna klientovi vyúčtovat zejména náhradu cestovních výdajů, náhradu výdajů spojených s právní pomocí, zejména úhradu kolků, správních poplatků, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, náklady na vyhotovení překladů aj.

Zavolejte

nebo

Domluvte si schůzku